Välttelevä kiintymyssuhde parisuhde

Välttelevä kiintymyssuhde on yksi neljästä eri kiintymyssuhdetyylistä, joita ihmisillä voi olla. Tämä tyyli voi vaikuttaa merkittävästi parisuhteen toimivuuteen ja onnistumiseen. Tässä artikkelissa käsittelemme tarkemmin välttelevää kiintymyssuhdetta parisuhteessa sekä siihen liittyviä haasteita.

Välttelevä kiintymyssuhde parisuhde
Välttelevä kiintymyssuhde parisuhde

Välttelevä kiintymyssuhde – mitä se tarkoittaa?

Välttelevällä kiintymyssuhdetyylillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat oppineet välttelemään emotionaalista läheisyyttä ja sidoksia toisiin ihmisiin. Heidän on vaikea luottaa muihin ihmisiin ja he saattavat vältellä tunteiden ilmaisua tai jakamista toisten kanssa. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että he ovat kokeneet hylätyksi tulemisen pelkoa tai opettaneet itselleen, että omien tunteiden näyttäminen on heikkoutta.

Välttelevän kiintymyssuhdetta voivat ilmentää mm. seuraavat piirteet:

  • Haluttomuus avautua tunteista ja ajatuksista
  • Vaikeus jakaa henkilökohtaisia asioita toisen kanssa
  • Toisen ihmisen läheisyyden ja kiintymyksen välttely
  • Riippumattomuuden korostaminen

Välttelevä kiintymyssuhde parisuhteessa – haasteet ja vaikutukset

Kun välttelevä kiintymyssuhdetyyli ilmenee parisuhteessa, se voi aiheuttaa useita haasteita ja vaikutuksia. Tässä joitakin esimerkkejä:

1. Kommunikointi

Välttelevän kiintymyssuhteen omaavat ihmiset voivat kokea vaikeaksi kommunikoinnin ja tunteiden ilmaisun. He saattavat vältellä suoria keskusteluja tai käyttää epämääräisiä ilmaisuja, jotka eivät anna selvää kuvaa siitä, mitä he oikeasti ajattelevat tai tuntemuksestaan.

Tämä voi aiheuttaa ristiriitoja ja väärinymmärryksiä parisuhteessa, sillä toinen osapuoli ei välttämättä ymmärrä, miksi toinen ei halua puhua tai selventää näkemystään.

2. Etäisyys

Välttelevän kiintymyssuhteen omaavat ihmiset voivat myös pyrkiä pitämään etäisyyttä toiseen ihmiseen, joka voi olla hankalaa parisuhteessa. He voivat vältellä fyysistä kontaktia tai kiintymyksen osoittamista, mikä voi tuntua toisesta osapuolesta kylmältä ja torjuvalta.

Tämä voi johtaa siihen, että toinen osapuoli alkaa epäillä omaa rooliaan suhteessa ja kokee jatkuvaa hylätyn tunteen.

3. Luottamuksen puute

Välttelevän kiintymyssuhteen omaavat ihmiset eivät usein luota muihin ihmisiin herkästi. He saattavat pitää tiettyä etäisyyttä ja varautuneisuutta toisiin ihmisiin, mikä voi aiheuttaa luottamuksen puutetta parisuhteessa.

Tämä voi ilmetä esimerkiksi sellaisena, että toinen osapuoli ei ole valmis jakamaan t ärkeitä asioita tai tunteita toiselle, mikä voi johtaa parisuhteen pinnallisuuteen ja etäisyyden korostumiseen.

4. Riippumattomuuden korostaminen

Välttelevän kiintymyssuhteen omaavat ihmiset voivat korostaa erityisesti omaa riippumattomuuttaan ja itsenäisyyttään. He saattavat pitää tärkeänä sitä, että heillä on oma tila ja aika, jolloin he voivat olla yksin tai tehdä omia asioitaan.

Tämä voi aiheuttaa haasteita parisuhteessa silloin, kun toinen osapuoli kokee tarvetta yhteiselle ajalle ja yhdessä tekemiselle. Tällöin välttelevä kiintymyssuhteen omaava henkilö voi tuntea painetta tai ahdistusta siitä, että hänen tarpeensa eivät täyty, ja hän voi lähteä hakemaan tilaa toisen ihmisen luota.

Välttelevä kiintymyssuhde parisuhde

Välttelevän kiintymyssuhteen hoitaminen parisuhteessa

Vaikka välttelevä kiintymyssuhde voi tuoda haasteita parisuhteeseen, se ei ole automaattisesti tae siihen, että suhde ei toimisi. On mahdollista oppia tunnistamaan oma kiintymyssuhdetyyli ja sen vaikutukset, sekä opetella uusia tapoja kommunikoida ja olla läsnä toiselle ihmiselle.

Tässä muutamia vinkkejä, jotka voivat auttaa välttelevän kiintymyssuhteen hoitamisessa parisuhteessa:

  • Tunnista oma kiintymyssuhdetyylisi ja sen vaikutukset
  • Pyri puhumaan tunteistasi suoraan ja selkeästi
  • Ole avoin uusille kokemuksille ja haasteille
  • Harjoittele tunnistamaan ja vastaanottamaan toisen ihmisen tarpeita

On myös hyvä muistaa, että välttelevän kiintymyssuhteen hoitaminen vaatii usein aikaa ja kärsivällisyyttä. Toisen ihmisen tunteiden vastaanottaminen ja jakaminen voi olla haastavaa, mutta se voi samalla rakentaa syvempää luottamusta ja yhteyttä toiseen ihmiseen.

Onko mies ihastunut vai ystävällinen?

Usein kysytyt kysymykset välttelevästä kiintymyssuhteesta

Mitä eroa on välttelevällä ja pelokkaalla kiintymyssuhteella?

Välttelevä kiintymyssuhde ja pelokas kiintymyssuhde ovat molemmat eri kiintymyssuhdetyylejä. Pelokkaassa kiintymyssuhteessa henkilö pelkää hylätyksi tulemista ja tarvitsee jatkuvaa vahvistusta suhteen kestävyydestä. Välttelevässä kiintymyssuhteessa henkilö taas välttelee emotionaalista läheisyyttä ja sitoutumista toiseen ihmiseen.

Voiko välttelevän kiintymyssuhteen muuttaa?

On mahdollista oppia tunnistamaan oma kiintymyssuhdetyyli ja sen vaikutukset, sekä opetella uusia tapoja kommunikoida ja olla läsnä toiselle ihmiselle. Välttelevän kiintymyssuhteen muuttaminen voi kuitenkin vaatia aikaa ja kärsivällisyyttä.

Miten välttelevän kiintymyssuhteen tunnistaa?

Välttelevän kiintymyssuhteen voi tunnistaa esimerkiksi seuraavista piirteistä: haluttomuus avautua tunteista ja ajatuksista, vaikeus jakaa henkilökohtaisia asioita toisen kanssa, toisen ihmisen läheisyyden ja kiintymyksen välttely sekä riippumattomuuden korostaminen.

Voiko välttelevän kiintymyssuhteen omaavan ihmisen kanssa olla parisuhteessa?

Kyllä, välttelevän kiintymyssuhteen omaavan ihmisen kanssa voi olla parisuhteessa. Haasteita voi kuitenkin tulla esille kommunikaatiossa ja läheisyyden osoittamisessa. Parisuhteen onnistuminen edellyttää molempien osapuolten halua ja kykyä työskennellä yhdessä suhteen eteen.

Voiko välttelevän kiintymyssuhteen omaava ihminen oppia ilmaisemaan tunteitaan?

Kyllä, välttelevän kiintymyssuhteen omaava ihminen voi oppia uusia tapoja ilmaista tunteitaan. Tämä vaatii usein aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta on mahdollista oppia tunnistamaan omat tunteet ja löytää uusia tapoja jakaa niitä toisen ihmisen kanssa.

Johtopäätökset

Välttelevä kiintymyssuhde voi aiheuttaa haasteita parisuhteessa, mutta se ei ole automaattinen este onnistuneelle suhteelle. On tärkeää tunnistaa oma kiintymyssuhdetyyli ja sen vaikutukset, sekä oppia uusia tapoja kommunikoida ja olla läsnä toiselle ihmiselle.

Parisuhteen onnistuminen edellyttää molempien osapuolten halua ja kykyä työskennellä yhdessä suhteen eteen. Välttelevän kiintymyssuhteen hoitaminen voi vaatia aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta se voi samalla rakentaa syvempää luottamusta ja yhteyttä toiseen ihmiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *