Viimeaikainen sote-keskustelu on alkanut jakaa Lappia ja meitä lappilaisia kahteen leiriin. Näin ei saa tapahtua.

Lappi on vähäväkinen, laaja ja moninainen maakunta. Meillä on kuusi seutukuntaa, jotka ovat kaikki hyvin erilaisia. Kullakin on omat vahvuutensa. Meitä yhdistää vahva Lappi-brändi, joka on jopa Suomeakin tunnetumpi maailmalla.

Sote-keskustelussa on syntynyt jonkinlainen myytti siitä, että kaikki palvelut keskitetään Rovaniemelle. Rovaniemellä en ole kuitenkaan kuullut kenenkään päättäjän sellaista kaavailevan. Ajatus on syntynyt sairaanhoitopiirien vaikeista työnjakoneuvotteluista. Jotta näin ei kävisi, meidän on yhdistettävä Lapissa voimamme.

Ehkä konkreettisimpia pelot ovat synnytysten osalta. Tämä on täysin ymmärrettävää, koska synnytystoiminta liittyy laajemminkin sairaalan toimintaan. Itsekin viime kaudella päivystysasetuksen yhteydessä puolustin voimakkaasti synnytystoiminnan jatkumista Länsi-Pohjan keskussairaalassa ja puolustan edelleen. Äidin ja syntyvän lapsen turvallisuutta ja terveyttä emme voi kuitenkaan riskeerata. Siksi vain riittävän korkea synnytysten määrä turvaa synnytystoiminnan Kemissä. Kun olen keskustellut useiden Meri-Lapin päättäjien kansa, uskon että tähänkin löytyy yhteinen linjaus.

Sote -uudistuksen tulee nähdä kokonaisuutena, jossa tärkeintä on turvata riittävän kattavat palvelut kaikille lappilaisille. Kahden keskussairaalan maakunnassa on pakko löytää järkevä työnjako sairaaloiden välillä. Tätä edellyttää talouden lisäksi potilasturvallisuus ja terveyspoliittiset syyt. Myös ammattilaisten riittävyys on kriittinen tekijä. Työnjakoon pakottaa jo lainsäädäntö, jonka mukaan Suomeen tulee kaksitoista ns. laajan päivystyksen sairaalaa, joista yksi on Rovaniemellä.

Työnjako ei tarkoita kuitenkaan sitä, että kaikki erikoissairaanhoito keskitetään Rovaniemelle. Kemin sairaala tulee tulevaisuudessa palvelemaan joiltakin osin myös koko Lapin väestöä, kun se nyt palvelee vain Länsipohjan sairaanhoitopiirin alueen väestöä. Tämä on mahdollista, jos yhdessä näin päätämme. Minusta oleellista on työpaikkojen säilyminen Kemin sairaalassa. Tämä on merkittävä aluetaloudellinenkin kysymys. Keskinäisellä riitelyllä työpaikat ja palvelut menevät alueemme ulkopuolelle ja häviämme kaikki.

Kun me lappilaiset olemme joka tapauksessa kohtalon yhteydessä ja samaa maakuntaa, liittoutukaamme nyt keskenämme. Tehdään yhdessä päätökset järkevästä työnjaosta ja turvataan siten alueelliset työpaikat ja palvelut. Muuten päätöksenteko karkaa meidän ulkopuolelle. Haetaan ystävät läheltä ja viholliset kaukaa. Rakennetaan yhdessä maakuntaa, joka turvaa riittävät palvelut kaikille lappilaisille ja samalla käyttää verorahat tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Markus Lohi (kesk.)
kansanedustaja