Eduskuntavaaleista on nyt kulunut vuosi. Sipilän hallitus sai perinnöksi neljän vuoden kauden, jolloin tavoitellut uudistukset olivat jääneet tekemättä. Viime vaalikaudella sote jäi kesken, kuntien tehtäviä ei karsittu, valtion omistusta myytiin 3,3 miljardilla eurolla, tiet ja rautatiet rapautuivat, toisen asteen koulutuksen reformi jäi tekemättä, tuli 100 000 uutta työtöntä, normit jäivät purkamatta, digitalisaatio ei edennyt mihinkään, luottoluokitus laski ja velkarajat paukkuivat.

Suurin paine uudella hallituksella olikin poliittisten päätösten aikaansaaminen ja talouden suunnan kääntäminen. Siksi hallitus käynnisti lukuisia uudistamisohjelmia. Samaan aikaan tavoitellaan yhteiskuntasopimusta, sote- ja maakuntauudistusta, kuntien tehtävien karsintaa, muutosta valtion omistajapolitiikkaan, liikenneuudistuksia, toisen asteen koulutuksen reformia, työllisyys- ja yrittäjyyspakettia, normien purkua kaikilta hallinnonaloilta sekä digitalisaation edistämistä jne.

Myönnän, että kirpakoitakin yhteydenottoja päätöksistä on tullut. Kaikki päätökset eivät ole olleet minullekaan mieluisia. Koulutuksesta, opintotuesta ja perustusvasta leikkaaminen on vastenmielistä, vaikka euromääräinen vähennys olisikin pieni. Vielä epämiellyttävämpää olisi kuitenkin periksi antaminen suuresta tavoitteestamme, Suomen kuntoon laittamisesta.

Keskusta haluaa pitää myös koko Suomen asuttuna. Keskittämisen sijaan haemme Suomelle kilpailuetua hajauttamisesta. Suomi voidaan pitää asuttuna hyödyntämällä alueiden omia vahvuuksia. Siksi biotalous on yksi hallituksen painopistealueista. Lapissakin odotamme paljon Kemin ja Kemijärven hankkeiden osalta.

Lapin liitolla on ollut tavoitteena kaksi suurta väylähanketta, VT 21 Kilpisjärven ja Kolarin välillä sekä Nelostien peruskorjaaminen ja ohituskaistojen rakentaminen Kemin ja Oulun välille. Molemmat hankkeet ovat saaneet nyt myönteiset rahoituspäätökset. 600 miljoonan korjausvelkarahoista Lappi sai peräti 66 miljoonaa. Myös Liikennekaaren yhteydessä on lähdettävä siitä, että autoilu ei saa kokonaisuutena kallistua täällä, missä välimatkat ovat pitkiä ja oman auton käyttäminen lähes välttämätöntä.

Merkittävin aluepoliittinen päätös vuosikymmeniin on maakuntahallinto. Itsehallinnon myötä maakunnille siirretään kunnilta ja valtiolta merkittävä määrä tehtäviä. Tärkein näistä on sosiaali- ja terveyspalvelut.

Politiikan suunta on nyt toden teolla muuttunut. Päätöksiä saadaan nyt aikaan ja taloudessa on nyt vihdoin valoisampia aikoja näköpiirissä. Seuraavaksi katse on käännettävä työllisyyden parantamiseen. Siinä meille kaikille päättäjille löytyy töitä.