Vaaleista on kulunut reilu vuosi. Myönnän, että kaikki päätökset eivät ole olleet minullekaan mieluisia. Koulutuksesta, opintotuesta ja perustusvasta leikkaaminen on vastenmielistä, vaikka euromääräinen vähennys olisikin pieni. Vielä epämiellyttävämpää olisi kuitenkin periksi antaminen suuresta tavoitteestamme, Suomen kuntoon laittamisessa.

Helsingin Sanomat julkaisi pari viikkoa sitten jutun, jossa muutama asiantuntija arvioi pääministeri Sipilän ensimmäistä vuotta pääministerinä. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo totesi näin: ”Sipilän sosiaalipolitiikka heijastaa keskustalaisia arvoja. Kaikkia muita kannustetaan töihin paitsi kotiäitejä. Lähes kaikesta leikataan mutta kotihoidontuesta ei.”

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus, mutta niin on myös oikeus omiin vanhempiin. Tarvitsemme laadukkaita päivähoitopalveluita, yksityisen hoidon tukea, mutta myös mahdollisuutta hoitaa lapsia kotona silloin kun lapset ovat pieniä. Lapset ovat erilaisia ja perheiden tilanteet vaihtelevat. Siksi perheillä tulee olla mahdollisuus järjestää lasten hoito parhaaksi katsomallaan tavalla. Valtion tulee tukea aitoa valinnanvapautta. Niitä äitejä, jotka haluavat hoitaa lapsiaan kotona lasten ollessa pieniä, ei tule syyllistää. He niin kuin kaikki äidit ja isät tekevät arvokasta työtä kasvattaessaan tulevia sukupolvia.

Valitettavasti joudumme nostamaan varhaiskasvatuksen maksuja. Tavoitteena on lisätä kuntien saamia tuloja 54 miljoonaa euroa. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta pystymme kuitenkin säilyttämään 0-maksuluokan, joka takaa ilmaisen varhaiskasvatuksen esimerkiksi opiskelijoiden ja kaikkein vähiten tienaavien lapsille.

Julkisuudessa on harmittavan vähän korostettu, että 0-maksuluokka säilyy ja tulorajojen noston myötä siihen pääsee nykyistä useampi perhe. Ei pidä myöskään vähätellä sitä, että 2-3 henkisten perheiden maksut alenevat. Tämä vähentää kannustinloukkuja ja parantaa yksinhuoltajien mahdollisuutta ottaa työtä vastaan.

Maksut määräytyvät muutoin samoilla perusteilla kuin ennenkin: perheen koon, maksukyvyn ja varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan mukaan. Eniten maksut nousevat yhteensä yli noin 6400 euroa kuukaudessa tienaavissa perheissä.

Vaikka korotukset ovat ikäviä, on hyvä muistaa, että varhaiskasvatus kustannetaan kalleimmassakin maksuluokassa suurimmalta osalta verovaroin. Kunnalle todelliset päivähoitokustannukset ovat alle 3-vuotiaasta lapsesta noin 1000 euroa kuukaudessa ja yli 3-vuotiaasta noin 800 euroa kuukaudessa. Hyvinvointiyhteiskunnan parhaita puolia on, että voimme tarjota pääosin verovaroilla kustannettavia palveluita kohtuullisilla maksuilla kaikille suomalaisille.