Suomessa on todellisuudessa jo lähes puoli miljoonaa työtöntä. Työttömyys lisääntyy nopeammin kuin missään muussa Euroopan maassa. Pelastavaa talouden kasvua ei ennusteiden mukaan ole ainakaan vielä nähtävissä. Vain parempi työllisyys on ainoa kestävä ratkaisu maamme talous- ja velkaongelmiin.

Huolestuttavinta on nuoriso-, ja pitkäaikaistyöttömyyden paheneminen edelleen. Meillä on lisäksi paikkakuntia ja laajempiakin alueita, joilla työttömyys on jo yhtä korkealla kuin 1990-luvun lamavuosina. Näin ei voi jatkua. Tarvitaan suunnanmuutos.

Nuorisotakuulla on saatu paikallisesti ja alueellisesti myös myönteisiä tuloksia, mutta kokonaisuutena se ei ole toiminut. Nuorten työttömyys on pahentunut koko nuorisotakuun voimassaolon ajan. Meillä pitää taata nuorille mahdollisuus kouluttautua ja työllistyä. Kukaan ei saa syrjäytyä tehottoman työllistämispolitiikan ja byrokratian vuoksi.

Tähän liittyen jätin eilen tiistaina kirjallisen kysymyksen. Kysyn muun muassa sitä, mitä hallitus aikoo tehdä nuorten omaehtoisen koulutuksen kehittämiseksi. Kun osa nuorista jää ilman korkeakoulupaikkaa, olisi mielestäni järkevää, että avoimessa korkeakoulussa saisi opiskella työttömyyspäivärahalla tai vastaavasti perustulokokeilu ulottuisi myös nuoriin avoimen korkeakoulun opiskelijoihin.

Työllisyyden kohentamiseksi tarvitaan kokonaan uusia, ennen kokeilemattomia, ratkaisuja. Meidän on tehtävä nopeita työnteon ja yrittäjyyden edellytyksiä parantavia toimia.

Keskustan ansiosta hallitusohjelmaan saatiin mukaan perustulokokeilu. Se yksinkertaistaisi sosiaaliturvajärjestelmäämme, kuten työttömyyspäivärahan hakemista. Perustuloa voitaisiin kokeilla esimerkiksi syrjäisellä, korkean työttömyyden seutukunnalla, teollisuuden rakennemuutoksen kohteeksi joutuneella paikkakunnalla ja suuren kaupungin asuinalueella, jossa on korkea työttömyys. Henkilökohtaisesti olen sitä ennen myös valmis nostamaan työttömyysturvan 300 euron suojaosuutta, jotta yhä useammalla työttömällä olisi mahdollisuus ottaa vastaan edes lyhytaikaista työtä ilman pelkoa tukien menettämisestä.

Mielestäni tervetullut olisi myös kokeilu, jolla yrityksen voisi perustaa samalla kun saa ansiosidonnaista päivärahaa. Se auttaisi monta yrittäjää alkuun.

Työttömyys on yhteinen ongelmamme, ja vain yhdessä voimme sen ratkaista. Minkäänlainen vastakkainasettelu ei tuo tähän maahan yhtään työpaikkaa lisää. Kaikki voimavarat tulisi näin vakavassa tilanteessa laittaa ratkaisujen hakemiseen. Suomalainen työ sopisi mielestäni erinomaisesti vuonna 2017 vietettävän itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuoden läpileikkaavaksi asiaksi.