Eduskunnan täysistuntokausi alkoi viime viikolla valtiopäivien avajaisilla. Tasavallan presidentti Niinistö piti jälleen erinomaisen puheen, jossa hän maalasi sata vuotiaan isänmaamme historiaan kaarta itsenäisyytemme alkupäivistä tähän päivään.

Presidentti ei myöskään malttanut olla ottamatta kantaa ajankohtaisiin asioihin ja poliittiseen keskusteluun. Hän totesi, että ”vähien tekojen hallitukset” ovat takana. Nyt kun päätöksiä tehdään ja vastuuta kannetaan, melskettä syntyy, välillä aiheesta ja välillä aiheetta. Ymmärsin presidentin puheen vahvaksi tueksi hallituksen toimille, joilla Suomea laitetaan kuntoon ja velkaantumista ollaan pysäyttämässä. Demokraattisesti valitulle eduskunnalle ja hallituksellekin on annettava työrauha.
Viime viikkojen aikana olen kiertänyt Lappia kertomassa kouluissa kansanvallan toiminnasta ja eduskuntatyöstä. Reitti on kulkenut Enontekiöltä Simoon ja monta paikkakuntaa siinä välissä. Rovaniemelläkin takana on yhteensä kahdeksan kouluvierailua. Kevään aikana suunnitteilla on vielä muutamia lisää.

Vierailut ovat olleet erittäin antoisia ja oppilaiden kysymykset erinomaisia. Politiikan melskeiden keskellä kouluissa vieraillessa olen kokenut työn iloa. Oppilaat ovat aitoja ja vastaanotto on ollut positiivinen.

Kansanvallasta puhuttaessa ei voi välttää vaaleja. Tänäkin keväänä jokainen suomalainen ja kotipaikan täällä omaava EU:n kansalainen on oikeutettu äänestämään kuntavaaleissa. Vaaleilla valittu kaupunginvaltuusto päättää monista ihmistä lähellä olevista. Jatkossa korostuu myös kunnan elinvoiman eli yritysten ja työpaikkojen edistäminen. Siksi on tärkeää, että kuntavaaleissa on ehdolla erilaisella taustalla olevia ja kaiken ikäisiä ehdokkaita. Esimerkiksi kouluasioista päätettäessä on hyvä, että mukana on myös lapsiperheen arkea eläviä päättäjiä. Ehdokasasettelu päättyy kolmen viikon kuluttua. Rohkaisenkin kaikkia yhteisistä asioista kiinnostuneita lähtemään ehdolle kuntavaaleihin.

Minulla on takana 16 vuotta Rovaniemen kaupunginvaltuustossa. Vuodet ovat olleet mielenkiintoista ja rikasta aikaa. Kansanedustajan tehtävässä ei kuitenkaan ehdi joka tasolla toimimaan. Joskus on uskallettava myös luopua jostakin. Vuoden päästä tulevat myös maakuntavaalit. Siksi olen päättänyt, että en ole itse tulevissa kuntavaaleissa ehdolla. Luotan kuitenkin kansanvaltaan ja vaaleilla valittujen kykyyn tehdä viisaita päätöksiä. Tärkeintä onkin, että käytämme kaikki äänioikeuttamme tulevissakin vaaleissa.