Yksi syksyn kuumimmista puheenaiheista on ollut perhevapaiden uudistaminen. Julkisessa keskustelussa on vaadittu niin kotihoidontuen lakkauttamista kuin perhevapaiden uudistamista välittömästi. Monessa puheenvuorossa on syyllistetty kotiäidit maamme huonosta työllisyysasteesta. Taustalle on jäänyt lapsen etu.

Mielestäni perhevapaita on syytä uudistaa. Perhevapaiden merkitys perheille on niin suuri, että perhevapaiden laaja uudistaminen on kuitenkin valmisteltava huolella. Uudistamisen punaisena lankana täytyy olla perheiden oman valinnanvapauden vahvistaminen. Myös kotihoidontuki tulee olla valikoimassa mukana. Sitä ei tule romuttaa.

Hallituksen perhepolitiikan painopiste on perheiden palvelujärjestelmän parantamisessa kärkihankkeiden kautta. Tavoitteena on, että kotipalvelu olisi kaikkien lapsiperheiden käytettävissä, jos sitä tarvitaan. Tavoite on nyt palveluiden painopisteen siirrossa lastensuojelusta ennaltaehkäisyyn.

Nuorten naisten työllisyyden helpottamiseksi hallitus on ottanut ison askeleen tasaamalla perhevapaiden tuomia kustannuksia työnantajille 2500 eurolla. Tämä on iso tasa-arvokysymys. Toki tarvitaan myös uusia työpaikkoja. Lisäksi hallitus tuo lapsivaikutusten arvioinnin osaksi päätöksentekoa.

Kotihoidontukikeskustelussa on väitetty, että olisi lapsen etu päästä mahdollisimman nopeasti yhteiskunnan järjestämään päivähoitoon. Itse vierastan ajatusta, että päivähoito olisi lähtökohtaisesti parempaa lapsille kuin omien vanhempien tarjoama hoiva ja kasvatus. Myöskään tutkimukset eivät osoita, että päivähoidosta oli erityistä hyötyä alle 2-vuotiaalle.
Tulee muistaa, että perheiden tilanteet vaihtelevat ja lapset ovat erilaisia. Meidänkin perheessä on kokemusta laadukkaasta päivähoidosta. Rovaniemen Pöykkölän päiväkoti oli aivan erinomainen. Myös kokemuksemme perhepäivähoidosta ovat todella hyviä. Välillä käytimme myös kotihoidontukea. Se oli silloiseen elämäntilanteeseemme äärimmäisen tärkeä.

Vastakkain ei pidä asettaa myöskään kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja. Rovaniemellä päivähoidon palvelusetelit toimivat hyvin. Vierailin vastikään yksityisessä päiväkodissa Kotola Mäkirannassa. Se oli aivan mahtava paikka. Yrittäjä teki työtä ammattitaidolla ja sydämellä.

Keskustelu kotihoidontuesta on ollut mustavalkoista, vaikka perheiden elämä ei ole sellaista. Yhteiskunnan järjestelmän tulee tukea perheiden erilaisia elämäntilanteita ja kannustaa molempia vanhempia, myös isiä, lasten ja vanhempien yhdessäoloon erityisesti silloin kun lapset ovat pieniä.

Vastakkain ei pidä asettaa kotihoitoa ja päivähoitoa, vaan hyvä hoito ja huono hoito. Säilytetään aito valinnanvapaus ja arvostetaan niin vanhempien kuin ammattilaisten kasvatustyötä.