Pääministeri Juha Sipilä antoi ensimmäisen pääministerin ilmoituksensa normien purkamisesta eduskunnassa viime viikolla. Ei ollut sattumaa, että aihe oli juuri tämä.

Liiallisen sääntelyn myötä Suomi on menettänyt ketteryyttään ja kilpailukykyään. Olemme Suomessa, ja koko EU:ssa, säännelleet itsemme lähes henkihieveriin. Tämä näkyy yritystoiminnassa, maataloudessa, rakentamisessa, kilpailussa, vapaaehtoistoiminnassa ja kansalaisten arjessa.

Liiallista säätelyä kritisoidessa on muistettava, ettei kaikkia normeja olla tietenkään purkamassa. Laeilla ja normeilla on olennainen tärkeä rooli ja tarkoitus. Jos lakeja ei olisi, ei meillä olisi valtiotakaan. Lainsäädäntö takaa myös ihmisten yhdenvertaisuuden lain edessä. Lakien tarkoitus on ollut sinänsä hyvä, mutta olemme huomaamatta menneet vain liian pitkälle.

Maa on lailla rakennettava. Mutta jos lailla yritetään korvata luottamus, on lopputulos huono.

Normien purkamisessa ei ole kysymys pelkästään määrästä, vaan myös laadusta. Kaiken uuden lainsäädännön pitää myös olla tasokasta. Hallitus perustaakin lainsäädännön vaikutusarviointielimen. Sen tehtävänä on varmistaa lainsäädännön hyvä laatu ja vaikutusten monipuolinen etukäteisarviointi.

Normien purkamisen lisäksi tullaan nopeuttamaan lupaprosesseja, karsimaan valituskierteitä ja viemään päätöksentekoa ihmisiä lähemmäksi.

Nykyisellään esimerkiksi maakuntakaavat täytyy vahvistaa ympäristöministeriössä. Tämä ollaan poistamassa. Tavoite on helpottaa rantarakentamista ja laskea poikkeamislupien päätöksentekoa kunta-tasolle. Mahdollisuus valittaa kaava-asioita on nykyisellään laajaa. Kun kaavoitusprosessimme on hyvin osallistava, on syytä kriittisesti tarkastella, toteutuuko oikeusturva meillä riittävästi, vaikka valitusoikeuksia hieman kavennettaisiinkin.

Liian usein kohtaamme vain kiusantekomielessä tehtyjä valituksia. Pidän tällaisena vaikkapa Ylitornion alueelle kohdistunutta Mawsonin malminetsintäluvasta valittamista. Malminetsinnästä ei aiheudu luonnolle vahinkoa, vaan kysymys on tutkimustoiminnasta. Siksi se pitäisi vapauttaa raskaasta lupamenettelystä. Mahdollisesti syntyville kaivoksille voimme sitten asettaa tiukat ehdot.

Turhan sääntelyn osalta kaikki viisaus ei ole missään tapauksessa Helsingissä, virkamiehillä tai meillä kansanedustajilla. Siksi tarvitsemme kaikkia suomalaisia mukaan talkoisiin. Keskustan eduskuntaryhmä käynnisti oman normien purkuhankkeen. Otamme ilomielin vastaan kaikki vinkit turhasta sääntelystä ja lupaamme tehdä asialle jotain. Olkaa rohkeasti yhteydessä meihin kansanedustajiin ja ilmiantakaa turha sääntely. Olemme kiitollisia kaikista yhteydentotoista.