Hallituksen torstaina julkaisema Ilmasto- ja energiastrategia on historiallinen ja luo työllisyyttä koko maahan. Samalla se toteuttaa ne ilmastositoumukset joihin olemme sitoutuneet sekä EU:ssa että kansainvälisesti. Mitä tämä vuoteen 2030 tähtäävä ohjelma tarkoittaa käytännössä meidän lappilaisten näkökulmasta?

Suomessa on vireillä useita biotalouden investointeja. Useimmat niistä sijoittuisivat Pohjois- ja Itä-Suomeen. Nyt tehty liikenteen polttoaineita koskeva linjaus luo edellytyksiä sille, että esimerkiksi Kaidin Kemiin suunnittelema biopolttoainetehdas voisi toteutua. Ilman hallituksen päättämää sekoitevelvoitteen lisäystä 30 prosenttiin ei uudelle tehtaalle olisi edellytyksiä. Myös Kemijärven biojalostamon toteutumisen osalta odotukset ovat suuret. Nyt tehdyt linjaukset puun käytön lisäämisestä mahdollistavat omalta osaltaan molempien hankkeiden toteutumisen.

Ilmasto- ja energiastrategian päätavoite on päästöjen vähentäminen, mutta myös työllisyyden lisääminen. Toki metsiä tulee hyödyntää kestävällä tavalla. Tällä hetkellä Lapissa on kuitenkin tilanne, että jätämme hyödyntämättä lähes puolet siitä metsästä, jota voitaisiin kestävästi käyttää. Lappiin siis mahtuu puuvarojen osalta suuria puun käyttäjiä ja työllisyytemme parantamiseksi tarvitsemme niitä tänne.
Strategia linjaa myös autoilun päästöjen vähentämistä. Moni lappilainen on pakotettu käyttämään henkilöautoa jo olosuhteiden pakosta. Julkinen liikenne toimii täällä hyvin suppealla alueella. Harvaan asutussa maakunnassa emme voi tulevaisuuttamme joukkoliikenteen varaan rakentaa.

Siksi meidän pitää olla etunenässä edistämässä kotimaakuntamme raaka-aineista valmistettua liikenteen polttoaineita ja sähköautojen latausverkostoa. Napapiirini Energia ja Vesi on tästä jo hyvää esimerkkiä näyttänyt. Uskon, että sähköautot tulee olemaan tulevaisuudessa pohjoisen etäisyyksilläkin realistinen vaihtoehto akkuteknologian kehittyessä ja autojen hintojen laskiessa. Raskaassa liikenteessä ja työkoneissa tämä ottaa kuitenkin aikaa. Siksi tarvitsemme biodieseliä ja biokaasua.

Biokaasu voi ollakin meille huikea mahdollisuus hyödyttää liikenteessä paikallista energiatuotantoa. Hallituksen ohjelmaan sisältyy tavoite kaasukäyttöisten ajoneuvojen määrän kasvusta. Parhaimmillaan saisimme kyliemme maatalouden jätteet muutettua biokaasuksi, jota alueen autot käyttäisivät polttoaineena. Nyt tarvitaan vain sysäys siihen, että ensimmäiset laitokset syntyisivät. Tekniikka on jo olemassa. Lisäksi tarvitaan varmuus kysynnästä. Muuten kukaan ei uskalla investoida. Tätä varmuutta ollaan nyt tehdyillä linjauksilla luomassa.

Kaikki nämä uudet linjaukset tavoittelevat sitä, että pääsemme eroon kivihiilestä ja öljyriippuvuudesta. Jokainen euro, joka käytetään noihin fossiilisiin polttoaineisiin, on meidän kotimaisesta taloudesta ja työpaikoista pois. Öljyrahat virtaava ulkomaille. Puhutaankin vaihtotaseesta, tavaroiden ja palveluiden viennin ja tuonnin erotuksesta. Viime vuosina vaihtotaseemme on ollut negatiivinen. Olemme tuoneet enemmän ulkomailta kuin vieneet. Samalla olemme velkaantuneet ulkomaille.
Merkittävin syy tähän on nimenomaan energiahyödykkeet. Tuomme jatkuvasti energiatuotteita 6-8 miljardilla enemmän kuin viemme niitä ulkomaille. Tämän vuoksi hallitus lähtee siitä, että lähivuosikymmeninä käytämme edelleen kotimaista ja maakuntia myös lappilaisia työllistävää turvetta. Uudella tekniikalla turvetta voidaan hyödyntää pilaamasta vesistöjämme. Kivihiilen käyttö lopetetaan kokonaan ja öljyn käyttö puolitetaan.

Strategia on hyvä, mutta toteutus ratkaisee. Toteutuksessa päävastuu on hallituksilla, nykyisellä ja tulevilla, mutta myös suomalaisella elinkeinoelämällä, kunnilla ja maakunnilla. Me itse kukin voimme myös kuluttajina valinnoillamme vaikuttaa ilmasto- ja ympäristökysymyksiin.