Peruspalveluministeri Huovinen allekirjoitti viime syksynä päivystysasetuksen. Tapasin ministerin juuri tuolloin erään toisen asian merkeissä. Kerroin hänelle oman kriittisen näkemykseni päivystysasetuksesta ja olimme eri mieltä koko asetuksen tarpeellisuudesta. Nyt, ennen kuin asetus on edes astunut voimaan, sitä ollaan jo kiristämässä.

Päivystysasetuksen perimmäinen tarkoitus on sinänsä hyvä: parantaa päivystyshoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Asetuksen toimeenpano edellyttää kuitenkin vaativan päivystyshoidon keskittämistä sairaaloihin, jotka täyttävät asetuksen vaatimat ehdot. Toimintoja on joko keskitettävä tai ne tulevat entistäkin kalliimmiksi.

Asetus puhuttaa etenkin synnytystoiminnan osalta. Niiden sairaaloiden synnytystoiminta, joissa on alle 1000 synnytystä vuodessa, uhkaavat lakata. Moni pieni sairaala onkin tienhaarassa. Länsi-Pohjan keskussairaala on yksi niistä sairaaloista, joissa asetuksen vaatima 1000 synnytystä vuodessa jää vajaaksi.

Kansalaisten huoli palveluiden keskittymisestä ja karkaamisesta kauas on aiheellinen ja ymmärrettävä. Omaa hämmennystäni lisää vielä se, että THL: n asiantuntijat ovat arvioineet, että päivystysasetuksella ei ole merkittäviä terveyttä edistäviä vaikutuksia. Jos sama raha laitettaisiin vaikkapa päihdeäitien ennaltaehkäisevään työhön, olisivat terveyttä edistävät vaikutukset aivan toista luokkaa. Tulee väistämättä käsitys, että yhteiskunnan voimavaroja laitetaan nyt väärään paikkaan.

Synnytystoiminnan lakkaaminen olisi harmittava takaisku koko Meri-Lapille. Alueen erityispiirteisiin kuuluu poikkeuksellisen laaja teollisuus, joka tuottaa 7-8 % koko Suomen viennistä. Synnytystoiminnan lakkaamisella olisi varmasti myös sairaalan muuhun päivystystoimintaan negatiivisesti vaikuttavia seurauksia. Tämä ei parantaisi alueen imagoa ja elinvoimaisuutta.

Tapasin ministeri Huovisen viime torstaina. Nyt tapaaminen oli sovittu yksin päivystysasetuksen johdosta. Esitin ministerille vakavan vetoomukseni lappilaisena kansanedustajana ja Lapin liiton puheenjohtajana. Päivystysasetus tulisi laittaa jäihin. Perustelin kantaani tulevalla sote-uudistuksella. Nyt alueille ja kunnille tulisi antaa työrauha rakentaa järkevät tuotantoalueet. Ministeriönkin olisi syytä luottaa, että kyllä sote-alueen tasolla tullaan hoitamaan tarpeellinen ja järkevä työnjako tuotantoalueiden kesken. Työnjako ei ole kuitenkaan tärkein asia. Tärkeintä on ihmisten tarvitsemien lähipalveluiden turvaaminen. Näiden palveluiden puolesta jatkan taistelua