Kuulemme usein väitteen, että pelkkä malminetsintä on niin vahingollista luontoarvojemme kannalta, että se tulisi kieltää kokonaan. Päätimme ottaa asiasta selvää ihan konkreettisesti. Lähdimme tämän viikon tiistaina entisen työkaverini Heikki Autton kanssa tutustumaan malminetsintään Ylitorniolla. Kohteenamme oli Mawson Oy:n poraustoiminta Palokkaan alueella.

Kohteessa operoidaan parhaillaan niin sanotuilla kannettavilla laitteilla ja tutkimus etenee hitaasti. Suuremmilla laitteella koko alue olisi kartoitettu noin kahdessa vuodessa. Nyt saadut näytteet ovat kuitenkin erittäin lupaavia. Mikä parasta, kulta on siinä muodossa, ettei sen erottaminen vaatisi monimutkaisia kemiallisia prosesseja, kuten useissa muissa paikoissa. Etsintä jatkuu, vaikka lupaprosessimme monimutkaisuus ja erityisesti tehdyt valitukset jarruttavat sitä.

Olen paljon keskustellut ja puhunut siitä, että kaivoslakia tulisi päivittää. Malmin etsintä tulisi luokitella tutkimustoiminnaksi, jota olisi kohtuullisen vapaasti mahdollista harjoittaa. Jos etsintä johtaa tuloksiin ja kaivos oltaisiin perustamassa, tulee lupaehdot itse kaivokselle olla luonnollisesti tiukat. Näemme puhtaan luonnon, mukaan lukien puhdas ilma ja vesi, sellaisena arvona, ettemme halua siitä missään tapauksessa luopua. Yhtään luontoa pilaavaa hanketta emme Lappiin kaipaa. Tässä mielessä me Lapin ihmiset olemme tavalla tai toisella luonnonsuojelijoita.

Luonnon monimuotoisuudesta ja suojelemisesta huolehtivat tai ainakin asiaa ajavat näkyvästi luonnonsuojelujärjestöt. Ehkä tunnetuin näistä on valtakunnallinen Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen piirit ja paikallisyhdistykset. Itsekin muistan lapsena omistavani paidan, jossa oli norpan kuva.

Lapissa luonnonsuojelupiiri on ottanut kuitenkin toimintatavan, joka on syönyt sen uskottavuuden puhua luonnon monimuotoisuuden puolesta. Se näyttää valittavan kaikista malminetsintä- tai kaivosluvista riippumatta niiden sisällöstä. Valtakunnallinen liitto on ottanut erilaisen toimintalinjan. Se on lähtenyt mukaan yhtenä tärkeänä osapuolena kestävän kaivosteollisuuden verkostoon.

Minun ajattelussani myös ihminen ja sen tarpeet tulee ottaa huomioon. Lapin pinta-alasta reilu kolmannes on jo Natura-aluetta ja suojeltu tavalla tai toisella. Olemme siten kantaneet kohtuudella oman osuutemme luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi. Malminetsintäalueella vierailun perusteella minun käsitykseni malminetsinnästä vain vahvistui. Vaikutukset luontoon ovat hyvin vähäiset. Perinteisten elinkeinojemme lisäksi Lappiin mahtuu niin metsätalous, matkailu kuin kaivostoimintakin.