Lapin edunvalvonnassa on riittänyt viime viikkoina työtä. Erityisen iloinen olen ministeri Rehulan päätöksestä myöntää poikkeuslupa Länsi-Pohjan synnytyksien jatkolle. Tämän puolesta taistelimme jo viime vaalikaudella ja tässä palkitaan pitkäaikainen vaikuttamistyö, jota me Lapin kansanedustajat olemme yhdessä tehneet.

”Karvalakkilähetystöjen” aika ei ole suinkaan mennyttä aikaa. Viime viikolla järjestin tapaamisen pohjoissuomalaisille yrittäjille elinkeinoministeri Olli Rehnin kanssa. Asianamme oli kuljetustuen säilyttäminen myös jatkossa. Ilman päätöksiä se lakkaa vuoden 2017 jälkeen.
Kuljetustuki on luotu kompensoimaan kilpailuetua Pohjois-Suomessa ja muualla Suomen olevien yritysten välillä. Sitä leikattiin tuntuvasti vuonna 2012, mutta sen merkitys on edelleen tärkeä pohjoisen ja erityisesti Lapin teollisuusyrityksille. Jatko on ehdottomasti turvattava ja summaa pyrittävä on nostamaan. EU on hyväksynyt tuen ja todennut, että se ei vääristä kilpailua. Myös Lapin Kauppakamari on ottanut erinomaisen myönteisen kannan tuen puolesta.
Viime vuonna tukea hakivat 235 yritystä ja tukea myönnettiin noin 2,7 miljoonaa. Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä tukea on myönnetty jo yli neljän miljoonan edestä. Se kertoo positiivisesta kehityksestä teollisuuden osalta.

Huolestuttavaksi asian tekee se, että Ruotsissa tuki on moninkertainen. Miksi annamme kilpailuetua naapurimaan yrityksille? Yrittäjyyden mahdollisuuksia koko maassa pitää tukea. Ministeri Rehn suhteutui asiaan positiivisesti. Seuraavaksi menemme tapaamaan valtiovarainministeri Orpoa.

Viime viikolla tapasin myös Finnairin johtoa. Esillä olivat Lapin lennot mm. Kemi-Tornion lentojen tulevaisuus. On ollut hämmentävää lukea jatkuvista lentojen peruuttamisista. Uskottava syytä näille ei ole esitetty. Ilmaisin myös huoleni siitä, että nykyinen pienikokoinen kone ei mahdollista matkustajaryhmien myymisen. Tämä on tulppana Meri-Lapin matkailun kehittymiselle. Kysyntää lennoille saataisiin nostettua helposti järkevällä hinnoittelulla.

Edellä esille nostamissani asioissa on kaikissa kysymys viime kädessä lappilaisten ihmisten hyvinvoinnista ja elämisen edellytyksistä. Tarvitsemme työtä ja riittäviä palveluita. Näiden eteen teen jatkossakin väsymätöntä työtä. Moni asia vaatii korjausta, mutta eteenpäinkin on menty. Mahdollisuudet Lapissa ovat valtavat.