Peruspalveluministeri Huovinen allekirjoitti elokuussa ns. päivystysasetuksen. Asetus tulee voimaan vuoden 2015 alusta ja synnytyksien osalta vuoden 2017 alussa.

Asetuksen tarkoituksena on parantaa päivystyshoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Käytännössä etenkin synnytyksiä koskevat määräykset tiukentuvat niin, että useiden nykyisin hyvin toimivien synnytyssairaaloiden toiminta voi vaarantua. Länsi-Pohjan Keskussairaalassa synnytystoimintaa ei näillä näkymin olla lopettamassa, mutta sen hinta on nousemassa kohtuuttomasti. Asetuksen hinta tulee olemaan arviolta n. 400 000 euroa. Asia on siis vakava ja näkyy jo veronmaksajan kukkarolla.

Tavoitteet asetuksen takana ovat hyviä, mutta ovatko keinot oikeita? Suomi on jo nyt maailman kärkeä vastasyntyneiden kuolleisuuden alhaisuudessa. Sääntelyä ja kustannuksia lisättäessä onkin varmistuttava, edistääkö aiottu toimenpide varmasti lasten terveyttä ja ovatko keinot oikeita ja vaikuttavuudeltaan parhaita?

Tutkimukset näyttävään tukevan maallikkona kokemaani hämmennystä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Elina Hemmingin mukaan tieteellisten tutkimusten tulokset eivät tue ajatusta siitä, että keskittämisen lisääminen olisi eduksi äitien tai lasten terveydelle (THL tiedote 24.5.2011). Asetukselle ei siis ole terveydellisiä perusteita.

Taloudellinen tilanteemme edellyttäisi voimavarojen suuntaamista sinne, mistä saataisiin parasta vaikuttavuutta. Kuntalehdessä (13/2013) oli erinomainen artikkeli päivystysasetuksesta. Vaihtoehtojakin terveyden edistämiselle olisi. Artikkelissa nostettiin esille myös tutkimus, jonka mukaan vuosittain arviolta 3600 – 6000 sikiötä on vaarassa vaurioitua päihteiden takia. Tähän ei olla kuitenkaan puuttumassa yhtä järein keinoin.

Lapin liitossa on parhaillaan meneillään sote -selvitys Lapin omasta mallista. Selvitystyön tarkoitus on turvata kaikille lappilaisille palvelut myös tulevaisuudessa kohtuullisen etäisyyden päästä. On valitettavaa, että lainsäädännöllä lähdetään rajaamaan järkevää toimintaa tai tekemään siitä kohtuuttoman kallista. Vaikka päivystysasetus on tullut voimaan, on sen sisältöä arvioitava pikaisesti uudelleen.