Tänä kesänä posti ei ole aina tullut totutusti jokaisena arkipäivänä. Ihmisten mielipaha on ymmärrettävää. Samaan aikaan Posti on ilmoittanut kokeilevansa uusina palveluina mm. ruohonleikkuuta. Moni miettii, miten ruohon ehtii leikata, jos ei ehdi edes postia jakaa.

Fyysisen kirjepostin määrä on kuitenkin romahtanut niin nopeasti, että Postin on pakko miettiä palveluidensa järjestämistä uudella tavalla ja uusiakin palveluita.

Postilain uudistamisen toinen vaihe koskee muun muassa jakelutiheyttä, kirjeiden kulkunopeutta sekä postinumero- ja osoiterekisterin luovuttamista. Erityisesti jakelutiheys puhuttaa myös harvaanasutussa Lapissa. Moni ei kaipaa laskuja joka päivä, mutta posti tuo myös paljon muuta.

Nykyiseen viisipäiväiseen jakeluun yhtenä vaihtoehtona esitetään keskusteltavaksi siirtymistä kolmipäiväiseen jakeluun. Mielestäni uudistuksen yhteydessä voitaisiin rohkeasti pohtia mallia, jossa kaupunkialueilla jakelupäiviä olisi kolme ja jakelupäivien ulkopuolella postin voisi hakea asiamiespostista. Maaseudulla, jossa postin toimipaikan ovat kaukana, jakelupäivät säilyisivät viitenä.

Esillä on myös kerrostalojen lokerikkojakelu, joka voitaisiin sallia vaihtoehdoksi luukkujakelun rinnalle tai jopa ainoaksi jakelutavaksi. Tiettävästi muualla Euroopassa postia ei jaeta kerrostaloissa koskaan kerroksiin, vaan alhaalla sijaitseviin lokerikkoihin. Tätä mallia puoltaisi se, että lokerikkoihin voitaisiin toimittaa myös pienet paketit, jotka eivät oven postiluukusta mahdu.

Uudistuksilla pyritään varmistamaan, että perustoiminta, eli postin jakaminen, voidaan toteuttaa myös tulevaisuudessa, ja näin täyttää laista tuleva yleispalveluvelvoite. Yleispalveluvelvoite koskee kuitenkin vain kirjepostia ja muuta osoitteellista postia. Moni on huolissaan sanomalehtien aamujakelusta. Sitä nykyinenkään yleispalveluvelvoite ei koske, eikä uudistuksella ole siihen vaikutusta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt muistion postilain uudistamisesta avoimeen keskusteluun. Siinä ei vielä ehdoteta valmista lakiesitystä, vaan kerätään ideoita ja näkökulmia lain uudistamisesta. Vasta tämän lausuntokierroksen jälkeen valmistellaan hallituksen esitys.

Nyt jos koskaan on tärkeää käydä avoin kansalaiskeskustelu ja antaa palautetta meille päättäjille. Voitte lähettää minulle näkemyksiänne osoitteeseen markus.lohi@eduskunta.fi tai perinteisellä postilla osoitteeseen Markus Lohi, 00102 Eduskunta.