Ministeri Huovinen selitteli 24.10. Ylen aamuohjelmassa hallituksen kotihoidontuen uudistuskaavailuja. Näyttää siltä, että tukea ollaan muuttamassa perheiden ja kansantalouden kannalta luultuakin surkeampaan suuntaan.

Suora lainaus ministeri Huovisen puheesta kertoo karulla tavalla uudistuksen suunnasta. Ministeri Huovinen toteaa: ”Ensiksikin kotihoidontukea ei voi käyttää enää perheen ulkopuolinen ihminen. Nythän on voinut olla esimerkiksi niin että kotihoidontuki on voinut käytännössä mennä esimerkiksi isovanhemmalle ja nyt halutaan selkeästi kohdentaa kotihoidontuki vanhemmille jommallekummalle vanhemmalle.”

Mitä pahaa siinä on, jos isovanhemmat hoitavat lastenlapsia, jos se koetaan yhdessä sopivaksi ratakisuksi? Osittaista hoitorahaa ministeri perustelee juuri sillä, ettei perheen tarvitsisi käyttää perheen ulkopuolista hoitoapua molempien vanhempien ollessa vaikkapa osa-aikatyössä. Miksei samalla perusteella sallita vastaavat järjestelyt kotihoidontuen turvin silloin, kun perhe katsoo sen heille sopivaksi? Tämä olisi yhteiskunnalle monin verroin edullisempaa kuin kunnallinen päivähoito.

Nykyajan työelämä ja Suomen taloudelliset haasteet edellyttäisivät mieluummin joustavia kaikille perheille sopivia ratkaisuja kuin kankeita tiukkaan normitettuja toimintamalleja. Samalla ne olisivat ratkaisuja, jotka mieluummin vähentäisivät kuntien menopaineita kuin lisäisivät niitä. Vaikka ministeri yritti puhua kansalaisten rohkaisusta, hallituksen toimet näyttävät täysin toisilta.

Huovinen yritti vakuutella, ettei perheitä olla jättämässä yksin tässä asiassa. Useissa suomalaisissa perheissä tunnetaan nyt toisin. Kotihoidontuen uudistamisesta tulisi luopua ja sallia perheiden aito valinnanvapaus. Tämä olisi parasta niin perheille kuin yhteiskunnalle.