Vihreiden eduskuntavaaliehdokas Miikka Keränen väittää virheellisesti (Lapin Kansa 28.2, Pohjolan Sanomat 1.3., Uusi Rovaniemi 1.3. ), että keskusta olisi uhka ammattilukioiden tulevaisuudelle eikä keskustan esittämä ammatillisen koulutuksen niin sanottu 2+1-malli toimisi käytännössä.

Keränen osoittaa syyttävän sormensa väärään suuntaan. Vihreät on ollut tekemässä hallituksessa päätöstä siitä, että toisen asteen koulutus on suoritettava kolmessa vuodessa eikä koulutuksen järjestäjä saisi enää rahoitusta ylimenevältä ajalta. Tämä, jos mikä, vaarantaa ammattilukioiden tulevaisuuden.

Keskustan mielestä kaavamaisten leikkausten sijaan on uudistettava koulutuksen sisältöjä ja rakenteita. Näin on mahdollista päästä pitkällä aikavälillä vastaaviin säästöihin, mitä hallitus tavoittelee vaarantamatta kuitenkaan koulutuksen laatua ja alueellista saatavuutta.

Työelämälähtöisyyden lisäämiseksi keskusta on esittänyt yhtenä ratkaisuna ammatillisen koulutuksen 2+1-mallia, jossa oppilaitoksessa opiskellaan kaksi vuotta ja kolmas vuosi opitaan työpaikalla laajennetussa työssä oppimisessa tai oppisopimuskoulutuksessa.

Tällä rakenteisiin pureutuvalla ratkaisulla parannetaan koulutuksen työelämävastaavuutta ja nuoren työllistymistä. Tavoitteen saavuttaminen ei ole helppoa, jonka vuoksi tarvitaan yhteiskuntasopimusta. Työnantajien, koulutuksen järjestäjien ja meidän poliittisten päätöksentekijöiden on tehtävä yhteinen sopimus työssä oppimisen lisäämiseksi.

Keskusta ei usko kaavamaisiin ratkaisuihin. Tämän vuoksi 2+1-malli ei ole ainoa vaihtoehto. Toimivia malleja on useita. Ammattilukioiden on oltava osa koulutusta myös jatkossa. Ammatillisen- ja lukiokoulutuksen yhdistäminen tukee nuoren työllistymistä tai myöhempiä opintoja erinomaisella tavalla.