Aina vuoden lopussa meillä on eduskunnassakin ”joulukiireet”. Valtion seuraavan vuoden talousarvio tulee tulla hyväksytyksi ennen istuntotaukoa. Istunnot ovatkin venyneet välillä jopa aamuyöllä neljään ja sitä myötä keskustelut ovat olleet värikkäitä. Olen huomannut senkin, että puolen yön jälkeen puheen määrä tuppaa kasvavan, mutta laatu heikkenevän.

Budjettikeskusteluissa eduskunnassa hämmästystä herättivät opposition, erityisesti SDP:n, puheet kuntapalveluiden rahoituksesta. Ensimmäistä kertaa neljään vuoteen hallituksen päätökset vahvistavat kuntataloutta. Näyttää olevan niin, että silloin kun keskusta on ollut oppositiossa, on kyyti ollut kylmää kuntapalveluita tarvitseville. Kyse on ideologisesta erosta suhtautumisessa kuntapalveluihin.

Viime vaalikausi oli kunnille ja palveluita tarvitseville ihmisille suorastaan jääkausi. Silloin kuntien valtionosuuksia leikattiin vuositasolla 1,5 miljardia euroa, joka vastaa noin 38 000 kunta-alan palvelutyöntekijän palkkamenoja.

Sipilän hallituksen myötä suunta on muuttunut. Hallituksen päätöksillä kuntatalous vahvistuu noin 300 miljoonalla eurolla. Keskeistä on, että valtionosuuksia ei leikata, eikä kunnille sysätä uusia vastuita, ellei valtio rahoita niitä kokonaan tai vähennä vastaavalla summalla kuntien velvoitteita. Kuntien velvoitteita pyritään karsimaan ja laajalla kokeilutoiminnalla annetaan kunnille väljyyttä huolehtia tehtävistään kustannustehokkaasti.

Mediassa on puitu viime viikkojen aikana Lapin kansanedustajien taannoista äänestyskäyttäytymistä eduskunnan äänestäessä päivystysasetusta koskevasta kansalaisaloitteesta. Minulta on myös kysytty, ratkaistiinko synnytysten kohtalo Länsi-Pohjassa tällä äänestyksellä? Vastaukseni tähän kysymykseen on selkeä ”ei”.

Minun ajatuksissa sote-uudistuksen yhteydessä ratkaisuvaltaa tulee jättää tuleville itsehallintoalueille. Parhaillaan meneillään olevassa uudistuksen valmistelussa on tärkeä vaikuttaa siihen, mitä asioita ohjataan jatkossa ministeriöstä asetuksella ja mitkä asiat ovat maakuntien itsensä päätettävissä.

Länsi-Pohjan synnytykset jatkuvat nyt poikkeusluvalla toukokuun 2017 loppuun saakka. Mielestäni tätä poikkeuslupaa olisi syytä jatkaa siihen saakka, kunnes itsehallintoalueet ovat ottaneet järjestämisvastuun koko maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista.

Budjettikeskusteluja kuunnellessa saattaa saada helposti käsityksen, että Suomi on todella surkeassa tilassa. Osittain tämä pitää paikkansakin. Taloutemme on huolestuttavan huono ja työttömyys liian korkea. Samalla on kuitenkin syytä huomata, kuinka moni asia meillä on hyvin, osin jopa erinomaisesti. Olemme vapaa ja demokraattinen maa. Kiitos tästä kuuluu erityisesti menneille sukupolville, jotka ovat isänmaatamme puolustaneet ja rakentaneet.

Toivotan kaikille rauhallista Joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta!