Euroopan parlamentti äänesti viime viikolla (13.9.) EU:n ilmastopaketin metsien ilmastovaikutuksia koskevasta kohdasta. Parlamentti haluaa, että metsätalouden ja -teollisuuden laajuutta ei laskennallisesti sidottaisi missään jäsenmaassa pelkästään historiaan. Nyt hyväksytyt laskentasäännöt puoltavat metsien kasvavaa käyttöä, kunhan se tapahtuu kestävän metsien käytön rajoissa.

Tämä on Suomelle ja erityisesti Lapin biotaloushankkeille hyvä uutinen.

Parlamentin kanta on vahvasti linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Pariisin sopimus kannustaa kasvattamaan metsäalaa ja metsien kestävään hoitoon. Hyvin hoidetut metsät ovat jatkossakin tärkeä osa ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

Suomessa metsien käyttöä voidaan kestävästi lisätä. Reunaehdot ovat selvät: metsien tulee olla kokonaisuudessaan hiilinielu jatkossakin ja Suomen tulee asettaa tavoite hiilineutraaliudesta. Näin tullaan kaikissa oloissa toimimaan. Tämä linjaus auttaa niin nykyistä metsätaloutta kuin suunnitteilla olevia uusia biotaloushankkeita Lapissakin.

Monet suomalaiset europarlamentaarikot ansaitsevatkin tunnustuksen hienosta työstä. Kaikkia ei voi valitettavasti kiittää. Jopa ruotsalaiset vihreät tukivat Suomen ajamaa kompromissia, mutta neljä suomalaista europarlamentaarikkoa, Hassi (vihr.), Pietikäinen (kok.), Kyllönen (vas.) ja Ruohonen-Lerner (ps) vastustivat. Valitettavasti kaikilla poliitikoilla ei näytä kotimaan etu olevan päällimmäisenä mielessä Brysselin pöydissä.

Vaikka Suomessa on suuresti iloittu parlamentin päätöksestä, vielä asia ei ole maalissa. Seuraava etappi on ministerineuvosto, johon puheenjohtajamaa Viro pyrkii tuomaan kompromissiesityksen lokakuussa. Nyt saavutettu erävoitto on kuitenkin tärkeä.

Monessa Lapin kunnassa on iloittu myös Sipilän hallituksen erinomaisesta esityksestä muuttaa tuulivoiman kiinteistöveroa. Olemme lappilaisten edustajakollegoiden kanssa ajaneet tätä koko vaalikauden ajan. Erityisesti suuri merkitys tällä on Lapissa Simolle ja Tervolalle, mutta tulevaisuudessa yhä useammalle Lapin kunnalle.

Kiinteistöveron perusteena ei jatkossa ole enää yksittäisen tuulivoimalan teho vaan yhteenlaskettu tuulivoimapuiston teho. Näin useimmat tuulivoimalat saadaan voimalaitoksen kiinteistöveron piiriin. Tämä tuo satoja tuhansia euroja kuntien kassaan. Päätös kannustaa kaavoittamaan tuulivoimaa silloin kun siihen on paikallisten asukkaiden tuki. Se on myös reilu tapa kompensoida kunnille myös tuulivoimasta aiheutuvia kiistattomia haittoja.