Yksi Keskustan päätavoitteista vaaleissa ja tulevissa hallitusneuvotteluissa on kotien hyvinvoinnin parantaminen. Kannamme huolta kaikkien kotien hyvinvoinnista. Usein unohtuu, että Suomessa on yli yhdeksänsataatuhatta yhden hengen kotia. Myös näiden kotien hyvinvointi on erittäin tärkeää.

Kun kodeissa voidaan hyvin, se säteilee koko yhteiskuntaan. Sama pätee myös toisinpäin. Siksi kaikkia perheitä ja koteja on tuettava jaksamaan. Tällöin kysymys on vaikkapa omaishoitajien tärkeän työn tukemisesta, etteivät he uuvu hoitaessaan läheistään.

Lapsiperheiden osalta poliittisten puolueiden arvoerot ovat tulleet esille poikkeuksellisen selvästi kuluneella vaalikaudella. Tästä kertoo mm. hallituksen lapsilisäleikkaukset, joihin Keskusta esitti neljä vaihtoehtoista tapaa löytää sama säästö. Ne eivät valitettavasti kelvanneet. Haluttiin leikata nimenomaan lapsiperheiltä. Kotihoidontuen pakkokiintiöittämisen saimme onneksi torjuttua.

Lapsiperheillä on ollut oikeus kotiapuun päivitetyn sosiaalihuoltolain mukaan tämän vuoden alusta alkaen. Uudistus on hyvä, odotettu ja tarpeellinen. Tällainen ennaltaehkäisevä apu siivousapuineen ja lapsenhoitoapuineen auttaa perheitä jaksamaan esimerkiksi sairauden tai väsymyksen kohdatessa.

Uudessa laissa on se huono puoli, että kaikki kunnat eivät ole ehtineet varautua perheiden palveluiden laajentumiseen. Tämä on johtanut siihen, että perheiden kotipalvelua annetaan kunnissa vaihtelevasti ja asukkaat ovat eriarvoisessa asemassa asuinkunnasta riippuen.

Kun valtio antaa uusia tehtäviä kunnille, pitäisi antaa myös rahat tehtävien toteuttamiseen. Jos varoja ei anneta, tehtäviä täytyy vähentää. Perheiden jaksamisen tukeminen on kuitenkin niin arvokas asia, että siihen on löydyttävä varat myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Meidän täytyy satsata tuleviin sukupolviin. Yhden euron säästäminen nyt tuottaa muutoin kolmen euron laskun tulevaisuudessa. Siihen meillä ei ole varaa. Siksi kotien hyvinvoinnista on pidettävä huolta.