Usein kuulee sanottavan, että moni asia jäisi tekemättä, ellei viimetinkaa olisi keksitty. Eduskunnan loppukausi on ollut kuitenkin poikkeuksellisen ruuhkaista ja se näkyy lopputuloksessa. Uudistukset kaatuvat toinen toisensa perään.

Näin kävi myös sosiaali- ja terveysuudistukselle. Jos hallitus ei olisi kolmea ensimmäistä vuotta iskenyt päätä seinään niin sanotulla suurkuntahankkeella, olisi sote-uudistuskin jo todennäköisesti päätetty eduskunnassa.

Siitä kaikki puolueet ovat kuitenkin yhtä mieltä, että tarvitsemme välttämättä uudistusta. Perustuslakivaliokuntakin totesi lausunnossaan, että on myös perustuslaista lähteviä painavia perusteita sille, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään kuntia suurempien toimijoiden hoidettavaksi. Nuo painavat perusteet liittyvät meille kaikille tärkeiden terveyspalveluiden turvaamiseen. Lapissakin palvelut on turvattava kaikille asuinpaikasta riippumatta.

Sosiaali- ja terveysuudistus ei ole ainoa hanke, joka näyttää siirtyvän seuraavalle hallitukselle. Tällä viikolla kaatui myös hallituksen esittämä toisen asteen koulutusuudistus, joka olisi pakottanut muun muassa kaikki kunnat hakemaan lukiokoulutukseen lupaa. Tämä aiheutti varsinaista hämminkiä Lapissakin etenkin kun ministeri totesi, etteivät kaikki Lapin kunnat tule lupaa saamaan. Uudistuksen tarkoitus jäi hämärän peittoon ja säästöajatukset eivät olleet uskottavia. Siksi hankeen kaatuminen oli hyvä asia.

Talouden sukeltaessa kolme vuotta peräkkäin ja työttömyyden kasvaessa, seuraavan hallituksen päätehtävä on talouden kääntäminen nousuun uusien työpaikkojen avulla. Valtio ei varsinaisesti luo uusia työpaikkoja vaan sen tekevät yrittäjät. Poliitikkojen tehtävänä on kuitenkin luoda suotuisa toimintaympäristö yrityksille.

Viime vuosina uudet työpaikat ovat syntyneet nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Jotta uusia työpaikkoja syntyisi, yrittäjät eivät tarvitse enää yhtään byrokratiaa työllistämistä jarruttamaan. Myös työn vastaanottaminen pitää tehdä aina joutenoloa kannattavammaksi. Laitetaan kotimaa kuntoon työllä ja yrittäjyydellä!

Kun kaikki uudistukset yksi toisensa perään kaatuvat, ei ole ihme, että jo hallituspuolueiden edustajatkin ovat alkaneet puhua valiokunnissa ja eduskunnan käytävillä, että kulunut vaalikausi on mennyt täysin hukkaan yhteiskunnallisten uudistusten aikaansaamisessa. Vaalit ovat edessä ja isänmaa tarvitsee suunnanmuutoksen. Käytetään ääntämme vaaleissa viisaasti!