Hyvä ystävä,

Vaaleista on kulunut kuutisen viikkoa. Mielessäni on edelleen kiitollisuus siitä, että sain valtakirjan jatkaa työtä lappilaisten ihmisten, palveluiden ja työpaikkojen puolesta.

Vaalien jälkeen median ja suomalaisten huomio kiinnittyi Smolnassa käytyihin hallitusneuvotteluihin. Sain myös itse osallistua näihin neuvotteluihin. Kokemus oli erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen. Toimin neuvottelijana sisäisen turvallisuuden ja oikeushallinnon ryhmässä. Hallituksen oikeuspoliittinen ohjelma on käytännössä minun kirjoittamani. Jos siellä jokin vaikuttaa hankalalta, voitte antaa suoraan palautetta. Ennen varsinaista neuvotteluja valmistelin pitkälle myös lupaprosessien nopeuttamista ja sääntelyn purkamista, jotka nekin tulivat lopulta hyvin kirjoitettua hallitusohjelmaan.

Sipilän hallitusohjelman otsikko ”Ratkaisujen Suomi” kertoo paljon. Hallituksen päätehtävässä, velkaantumisen pysäyttämisessä ja talouden suunnan muuttamisessa, hallitusohjelma on uskottava. Suurin haaste on ohjelman toimeenpanossa. Epäonnistumiseen ei ole kuitenkaan varaa. Sen me olemme oppineet.

Yksi hallituksen kärkihankkeista on biotalous. Siinä on myös Lapin mahdollisuus. Lupapolitiikan keventäminen ja sääntelyn purkaminen ovat myös meille tärkeitä. Myös kirjaus maakuntahallinnosta ja sote -uudistuksesta ovat erittäin hyviä Lapin liiton tavoitteiden näkökulmasta.

Hallitusohjelma sisältää paljon hankalia leikkauksia, joista koulutusleikkaukset ja opintotukeen kohdistuvat leikkaukset ovat kaikista kipeimpiä. Kun velkaantuminen pysäytetään, mikään sektori ei säästy. Hallitukselta oli kuitenkin selkeä arvovalinta, ettei lapsilisää ja kotihoidontukea leikattu.

Vaikka hallitusohjelma on valmis, vaikuttaminen vasta alkaa. Moni asia on kuitenkin vielä auki esimerkiksi se, mitä suuria tiehankkeita tullaan toteuttamaan. Lapissa on tarjolla kaksi suurta hanketta, vt 21 Kilpisjärvi-Palojoensuu välillä ja ohituskaistat Simo – Ii välille, joiden puolesta olen jo puhunut.

Hallitusneuvotteluiden jälkeen työ ja aikataulut eduskunnassa alkavat normalisoitua pikku hiljaa. Lopulliset valiokuntapaikat päätetään lähitulevaisuudessa. Niissä minulla on omia tavoitteita. Aika näyttää miten ne toteutuvat. Joka tapauksessa jatkan tyytyväisin mielin työtä eduskunnassa. Avustajani jatkaa kasvatustieteen maisteri Sanna Karhu, joka työskentelee pääasiassa Rovaniemellä.

Jatkan Lapin kiertämistä suunnitelmallisesti samaan malliin kuin aiemminkin. Kutsujakin otan vastaan erittäin mielelläni. Pidetään yhteyttä.

Hyvää kesän alkua! 
Markus 

Kansanedustaja 
Markus Lohi 
00102 Eduskunta 
0400 692 682 
markus.lohi@eduskunta.fi 

Avustaja 
Sanna Karhu 
050 574 2396 
09 432 4093 
sanna.karhu@eduskunta.fi