Hyvä ystävä,

Talvi on kääntymässä kohti valoisampaa aikaa. Toivotaan, että viimeaikaisten ratkaisujen myötä myös Suomen talous ja työllisyys kääntyisi parempaan. Lapissa olemme saaneet jo iloita matkailun kasvusta. Meillä on siis aihetta iloon ja tulevaisuuden uskoon.

Alkuvuosi on ollut jälleen mielenkiintoinen ja tapahtumarikas politiikan saralla. Yhteiskuntasopimus-neuvotteluissa saatiin vihdoin neuvottelutulos pari viikkoa sitten. Vaikka liittojen sitoutuminen tai sen puute on pitänyt liittokohtaisten neuvottelujen käynnistymistä epävarmana, on kuitenkin syytä uskoa, että tällä rintamalla tapahtuu edistymistä sopimusteitse. Se olisi meidän kaikkien etu.

Viime viikko oli Helsingissä mielenosoitusten viikko. Torstaina opiskelijat osoittivat mieltään hallituksen suunnittelemia opintotukimuutoksia vastaan. Selvityshenkilö professori Roope Uusitalo esittää opintotukiuudistusta, jonka mukaan korkeakouluopiskelijoiden opintoraha laskisi 80 eurolla 250 euroon. Hallitusohjelmassa linjatut opintotukileikkaukset ovat pienempiä. Jonkinlainen opintorahan tarkistus joudutaan varmasti valitettavasti tekemään. Oleellista on arvioida kokonaisuutta ja sen vaikutuksia. Keskustassa on tahtotila pitää opintotukileikkaukset kohtuullisina. En halua olla rakentamassa Suomea, jossa vanhempien varallisuus vaikuttaa kouluttautumismahdollisuuksiin. Pienellä maalla ei ole varaa jättää yhtään kykyä hyödyntämättä.

Perjantaina Helsingin kadut ja Senaatintorin täytti puolestaan traktorimarssi, joka oli kaikin puolin puhutteleva ja vaikuttava näky. Parin viimevuoden aikana viljelijöiden tulot ovat romahtaneet johtuen mm. pakotepolitiikasta ja EU:n tukien maksatusongelmista. Puhdas kotimainen ruoka on kuitenkin tärkeä asia jo huoltovarmuuden kannalta. Olikin välttämätöntä, että ministeri Tiilikainen siirsi Mavin pääjohtajan toisiin tehtäviin. Asia ei tällä kuitenkaan ratkea. Valtion toimenpiteiden lisäksi haluan omalta osaltani kannustaa meitä kaikkia suosimaan suomalaisia elintarvikkeita. Kuluttajien ostokäyttäytymiselläkin on merkittävä vaikutus. Älkäämme unohtako tätä.

Metsähallituslain käsittely alkaa olla loppusuoralla. Lain laatimisen prosessi on ollut vaiheikas ja saanut julkisuudessa käsittämättömiäkin mittasuhteita. Oleellisinta lakiesityksessä on, että valtion maa- ja vesiomaisuus säilyy valtion omistuksessa eikä sitä yhtiöitä. Mitään muutoksia alueiden käyttöön ei ole tulossa. Sen sijaan metsähallituksen puukauppaa ja korjuuta tekevä osio yhtiöitetään valtion kokonaan omistamaksi yhtiöksi.

Lakiin jäi lappilaisnäkökulmasta kaksi ongelmaa. Ensinnäkin johtamisjärjestelmää ei selkiytetty riittävästi. Olemme edelleenkin tilanteessa, jossa meille merkittävistä elinkeinohankkeista voidaan antaa Metsähallituksen taholta kaksi täysin eri sisältöistä lausuntoa. Toiseksi esitimme myös lakiin lisäystä, jossa Metsätalous Oy:n henkilöstölle olisi annettu oikeus ja velvollisuus sovittaa yhteen eri maankäyttömuotoja. Uskon, että tulevaisuudessakin Lapissa kyetään sovittamaan yhteen maankäyttöä metsätalouden, kaivostoiminnan, matkailun, porotalouden ja muiden elinkeinojen kesken. Puhdas luonto ja ilma ovat meidän matkailun tärkeimmät tulevaisuuden valtit, joista haluamme varmasti pitää aina kiinni.

Pidetään yhteyttä!
Markus 

Kansanedustaja 
Markus Lohi 
00102 Eduskunta 
0400 692 682 
markus.lohi@eduskunta.fi 

Avustaja 
Sanna Karhu 
050 574 2396 
09 432 4093 
sanna.karhu@eduskunta.fi