Hyvä ystävä,

Syksy on ollut eduskuntatyössä työntäyteinen ja kiireinen. Eduskuntaryhmämme varapuheenjohtajan tehtävä on tuonut mukanaan paljon työtä ja uusia haasteita. Samalla se on erittäin mielenkiintoinen näköalapaikka ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa myös valmistelussa oleviin asioihin. Koska suurin osa työstäni eli lainsäädäntöön vaikuttamisesta tapahtuu taus-talla, nostan tässä kirjeessä esille pari ajankohtaista asiaa. Moni asia jää kertomatta, mutta palaan niihin uudella kirjeellä piakkoin.

Yksi suurimmista yhteiskuntamme haasteista on tällä hetkellä maahanmuutto. Vaikean taloudellisen tilanteen keskellä Suomeen on tullut turvapaikanhakijoita tänä vuonna enemmän kuin koskaan. Viimeiset arviot määrästä ovat noin 30 000 turvapaikan vuoden 2015 aikana.

Tornion järjestelykeskus avattiin pikaisella aikataululla. Se on osoittautunut toimivaksi ja herättänyt kiinnostuta ja kiitosta myös maailmalla. Tämä osoittaa, että kriisin tullen me suomalaiset osaamme toimia. Silti nyt kohtaamamme määrä on kantokykyymme nähden lian suuri ja kaikki ponnistukset lähtömaiden ja alueiden olojen parantamiseksi on todella tarpeen.

Kriisi on koskettanut minua myös henkilökohtaisesti, koska aivan kotimme rajanaapuriin on muuttanut 200 turvapaikanha-kijaa. Siksi minun on helppo ymmärtää myös suomalaisten mielissä liikkuvia ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita pakolaiskriisiin liittyen. Kohtaamme kulttuurin, joka on useimmille täysin vieras. Myös monien kokemat pelot ja epäluulot ovat aitoja tun-teita eikä niitä voi vähätellä. Näitä tunteita auttaa kuitenkin lähimmäistemme aito kohtaaminen. Voimme myös reilusti edellyttää, että Suomessa eletään Suomen pelisäännöillä. Tilanne on hankala, mutta voin vakuuttaa, että hallitus tekee taustalla töitä asian ratkaisemiseksi. Sekin on kuitenkin tunnustettava, ettemme yksin voi asiaa kokonaan ratkaista.

Toinen paljon etenkin täällä Lapissa puhuttanut asia on metsähallituslaki. Metsähallitusta koskevat muutokset vaikuttavat epäilemättä tuntuvasti Lapissa, koska suurin osa valtion maaomaisuudesta sijaitsee maakunnassamme. Lain valmistelussa ja nyt esillä olevassa lakiluonnoksessa hiertää muutama iso asia, joihin on löydettävä kestävä ratkaisu.

Yksi näistä on Ympäristöministeriön vallan kasvattaminen maankäyttöön liittyvissä asioissa. Toiseksi on varmistettava, että organisaatiomuutoksen jälkeen Metsähallituksen on yhtenäinen organisaatio, joka voi antaa yhden lausunnon maankäyt-töön liittyvissä asioissa. Organisaation sisällä pitää pystyä sovittamaan erilaiset näkemykset. Kolmanneksi on varmistettava, että Metsähallituksen paikallisilla toimihenkilöillä on valtuudet sopia maan käyttöön liittyvissä asioista paikallisesti esimer-kiksi reiteistä matkailuyrittäjien kanssa. Neljänneksi lakiin tulee kirjata myös yhteiskunnalliset velvoitteet, erityisesti työllis-tämisvelvoite.

Olen käynyt asiasta taustalla neuvotteluita ja valmistellut kompromissiehdotusta. Tulen tekemään kaikkeni, että löydämme kohtuullisen ratkaisun Lapin ihmisten ja elinkeinojemme kehittämisen kannalta.

Syksy jatkuu mielenkiintoisena. Marraskuun ensimmäisen viikon olen ulkoasiainvaliokunnan perinteisellä USA:n matkalla New Yorkissa ja Washingtonissa. Työ Lapin ja paremman Suomen puolesta jatkuu.

Pidetään yhteyttä!
Markus 

Kansanedustaja 
Markus Lohi 
00102 Eduskunta 
0400 692 682 
markus.lohi@eduskunta.fi 

Avustaja 
Sanna Karhu 
050 574 2396 
09 432 4093 
sanna.karhu@eduskunta.fi