Hyvä ystävä,

Eduskunnan kesätauko alkoi tänään. Vaalien jälkeinen aika on ollut sangen erilainen jakso kuin neljä vuotta sitten. Tuolloin kärsityn murskatappion ja vaalien jälkeen aloitimme pohdinnan, kuinka uudistaa politiikkaamme siten, että olemme hallituksessa vuoden 2015 vaalien jälkeen. Saimme kansalta luottamuksen ja olemme nyt kantamassa vastuuta päähallituspuolueena.

Hallitusohjelma sisältää monia vaikeita päätöksiä. Kokonaisuus on kuitenkin sellainen, että sen toteuttamisella saamme laitettua Suomen kuntoon. Eteemme tulee varmasti vielä paljon asioita, joita emme ole voineet ennakoida. Niissäkin meitä ohjaa iso tavoitteemme – valtion velkaantumisen pysäyttäminen ja työpaikkojen synnyttäminen.

Hallituksen nimittämisen jälkeen varmistui myös kansanedustajien lopulliset valiokuntapaikat. Jatkan jäsenenä perustuslakivaliokunnassa toiveeni mukaisesti. Lisäksi toimin talousvaliokunnassa, joka on Lapin kannalta erittäin merkittävä, koska siellä käsitellään mm. matkailu-, energia-, ja kaivoskysymyksiä. Eduskuntaryhmältä sain suuren luottamuksen, kun minut valittiin ryhmämme toiseksi varapuheenjohtajaksi. Tätä kautta pääsen vaikuttamaan tiiviisti ryhmämme toimintaan ja toimin mm. eduskunnan kansliatoimikunnassa. Myös vuoropuhelu ministerien kanssa on tiivistä.

Keskusta puhui ennen vaaleja paljon turhasta byrokratiasta, joka jarruttaa kasvua. Puhuimme normitalkoista, joissa Suomi pistetään kuntoon. Nyt on aika lunastaa lupaukset. Pääministeri Sipilä antoi viime viikolla ensimmäisen pääministerin ilmoituksen juurikin normien purkamisesta. Työn, yrittämisen ja toimeliaisuuden esteitä on purettava. Keskustan tavoite on rakentaa Suomea, joka perustuu luottamukseen, jossa on tilaa omatoimisuudelle, ja jossa päätökset tehdään lähellä ihmisiä. Viime syksynä kokosimme 101 kansalaisilta keräämäämme ehdotusta byrokratian purkamisesta. Tämä työ jatkuu nyt ja kutsumme kaikki mukaan. Sinä olet byrokratian ja turhan sääntelyn purkamisessa paras asiantuntija.

Osoitteessa http://www.keskusta.fi/Suomeksi/Politiikka/Puretaan-byrokratiaa voit jättää oman ehdotuksesi sekä antaa palautetta Keskustan eduskuntaryhmän valmistelutyöstä byrokratian purkamiseksi. Jos linkki ei toimi, voit myös lähettää esityksiä suoraan minulle tai avustajalleni Sannalle.
Istuntotauosta huolimatta kesästä voi tulla poliittisesti kuuma. Kreikan kriisi pitänee siitä huolen. Kreikkalaiset äänestävät ensi sunnuntaina uudistus- ja säästöpaketista. Tilanne Kreikassa on sekava eikä sitä helpota sikäläisen hallituksen toiminta. Äänestivätpä kreikkalaiset miten tahansa, Kreikan talouden tulevaisuutta ja vaikutuksia muihin Euroopan maihin on vaikea ennustaa. Markkinat eivät ole kuitenkaan reagoineet yhtä voimakkaasti kuin Kreikan kriisissä vuonna 2010. Näyttää siis siltä, että ongelmien leviämistä on onnistuttu patoamaan. Tästä kertoo se, että huolimatta Kreikan kriittisestä tilasta, muiden euromaiden valtion velkojen korot eivät ole nousseet. Voimme toistaiseksi viettää tältäkin osin rauhallisin mielin kesää. Seuraamme kuitenkin tilannetta herkeämättä.
Kierrän kesän aikana muutamissa kesätapahtumissa Lapissa. Kalenterissani on mm. Posion Muikkumarkkinat, Marjetantori Oikaraisen kylässä sekä Tervolan maaseudulta käsin -messut. Kiireisen vaalikevään jälkeen aion jättää aikaa myös perheelleni. Kun vietän aikaa paljon Helsingin päässä, on kesällä erityisen mukava olla kotona Rovaniemellä.

Mukavaa kesää! Pidetään yhteyttä!
Markus 

Kansanedustaja 
Markus Lohi 
00102 Eduskunta 
0400 692 682 
markus.lohi@eduskunta.fi 

Avustaja 
Sanna Karhu 
050 574 2396 
09 432 4093 
sanna.karhu@eduskunta.fi